Podání daňového přiznání

28/12/2010 09:10:33

Otázka:

Jsem zdravotní laborant, pracuji na plný úvazek u příspěvkové organizace. Od roku 1992 vlastním živnostenský list na fotoslužby. Živnost jsem využíval částečně více do roku 1995, od té doby velmi málo. Poslední dva roky jsem nevykázal ani žádný výdělek ani žádné náklady. Již v roce 2001 jsem se snažil živnost přerušit. Vyběhávání povolení zrušit živnost bylo neúměrně a tak jsem všechny ty procedury nedokončil.Od té doby vykazuji příjem 0, náklady 0!V přiznání za rok 2004 mi prý hrozí podle "směrnice pana Škromacha" fiktivní příjem 110 000 Kč i když jsem na „vedlejšák“ nic nevydělal. Je to možné? Podstoupil jsem v této záležitosti diskusní fórum, rady byly různé. Dostal jsem radu i z Ministerstva financí ČR, že nemusím platit v tomto případě nic navíc. Pro jistotu letos živnostenský list ruším, obrním se v tomto směru trpělivostí. Pro zajímavost Finanční úřad v Praze 2 bude zkoumat moji nezadluženost 3 měsíce. (Nikde nedlužím ani korunu.) Poraďte mi, jak mám přiznání podat. Děkuji.


Odpověď:

Pokud Váš základ daně (hrubá mzda - sražené pojistné) ze zaměstnání přesáhl v roce 2004 částku 101.000,- Kč , je vše v pořádku a daň z minimálního základu daně odvedete z příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání). Pokud jste v roce 2004 neměl žádné příjmy z podnikání, nevztahuje se na Vás minimální základ daně též (§7c zákona o dani z příjmu). V tomto případě (pokud neuplatňujete odečet úroků ze stavebního nebo hypotéčního úvěru) a měl jste v roce 2004 současně pouze jednoho zaměstnavatele nejste povinen podávat daňové přiznání (§ 38g odst. 2 zákona o dani z příjmů). Pokud daňové přiznání nepodáte, doporučuji napsat místně příslušnému správci daně oznámení že povinnost podat DP Vám nevznikla, neboť jste z podnikání nevykázal žádné příjmy ani daňovou ztrátu.Vyhnete se tím zbytečné výzvě k podání přiznání. V každém případě pokud nevykonáváte podnikatelskou činnost, doporučuji Vám (z mnoha důvodů které by byly mimo rozsah této odpovědi) zrušit živnostenské oprávnění byť vím, že se jedná o nelehkou úřední proceduru.

 
Na Vaši otázku odpovídá DATES s.r.o. , Pavel Vítek