Platová třída sestry TRN ambulanci

26/12/2010 10:38:07

Otázka:

Dobrý den, ráda bych se zeptala na zařazení do platové třídy? Pracuji jako sestra na TRN ambulanci a dva dny v týdnu provádíme bronchoskopie.


Odpověď:

Z § 123 odst. 2 zákoníku práce vyplývá, že zaměstnavatel má povinnost zařadit zaměstnance do platové třídy podle druhového vymezení prací v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací. Dále podle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platí, že zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací (dále jen "katalog prací"), zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

Z tohoto pohledu nehraje roli, zda bronchoskopie provádíte např. 2 dny v týdnu nebo jen 1krát v měsíci, neboť postačí aby jste tuto činnost vykonávala i nepravidelně (výjimečně), a přesto máte nárok na zařazení do té platové třídy, která odpovídá nejnáročnější práci, jejíž výkon po Vás zaměstnavatel požaduje.

Je proto na místě, aby jste ty nejnáročnější práce, které podle pracovní smlouvy (příp. pracovní náplně) u zaměstnavatele vykonáváte, porovnala s přílohou č. 1, částí 2 (resp. 2.19. Zdravotnictví) nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací. Bez znalosti Vaší pracovní náplně a konkrétních prací, které vykonáváte, lze jen velmi těžko objektivně posoudit Vaše správné platové zařazení. Jen orientačně mohu uvést, že pokud považujete bronchoskopie za nejsložitější práce, které vykonáváte, pak za předpokladu, že obecně vykonáváte zdravotnické povolání samostatně (tj. nikoli pod odborným dohledem) přichází v úvahu zařazení minimálně do 9., spíše však do 10. platové třídy, u složitějších činností v podobě provádění endobronchiálních laváží apod. by pak přicházelo v úvahu zařazení do 11. platové třídy.


Judr. Dominik Brůha