Navýšení počtu sester na noční službě

25/12/2010 16:00:01

Otázka:

cujeme ve fakultní nemocnici a noční služby slouží pouze jedna sestra. Jde o absolutně nedostačující počet. Kam se můžeme obrátit, abychom dosáhly změny situace?


Odpověď:

Na dotaz odpovídá
Mgr. Lucie Neubertová
advokátní kancelář KMVS


Zdravotnické zařízení poskytující zdravotní péči musí být personálně, věcně a technicky vybaveno pro druh a rozsah zdravotní péče, kterou poskytuje. Za splnění těchto podmínek odpovídá zdravotnické zařízení - tedy váš zaměstnavatel. Druh práce, včetně jejího bližšího vymezení a pracovní dobu, určuje konkrétním zaměstnancům zaměstnavatel. Ten je tedy zároveň i odpovědný za organizaci práce na jednotlivých pracovištích - a tím i za počet zaměstnanců ve směnách či nočním provozu.
Přesný počet sester na pracovišti není nikde stanoven, vodítkem může pouze být vyhláška č.134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami stanovující zároveň i minimální personální vybavení podle jednotlivých typů pracovišť. Minimální počet sester na příslušném oddělení zároveň může určovat i vnitřní předpis zdravotnického zařízení.

Obraťte se na zaměstnavatele

V případě, že počet lůžek a náročnost práce z bezpečnostního hlediska neodpovídá pracovní náplni jedné zdravotní sestry, je nejjednodušší se svým požadavkem obrátit přímo na svého zaměstnavatele, aby nevyhovující stav odstranil. Splnění stanovených požadavků na personální vybavení zdravotnického zařízení kontroluje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Zároveň na pracovištích s jedním pracovníkem je zvýšená povinnost bezpečnosti práce a nároků na poskytování přiměřené doby na oddech a jídlo. Nejsou-li dodrženy ani tyto základní předpoklady pro výkon práce, je možné se svojí stížností obrátit na inspekci práce.