Nárok na stravenku je i o přesčasu

25/12/2010 15:57:16

Otázka:

Za každou směnu dostáváme od zaměstnavatele stravenky na stravu. Je to i zakotveno v kolektivní smlouvě. Při přesčasu, který je nařízený o víkendu, nám bylo sděleno, že nárok na stravenku nemáme, jelikož nejde o odpracovanou směnu, ale o přesčas. Ten však trval celou pracovní směnu – tj. 7,5 hodiny. Jak je tedy možné, že to není kvalifikováno jako pracovní směna? (O víkendu v práci mimo pracovníků nikdo není. Kantýna i jídelna jsou zavřeny, zaměstnanci se tedy nemají kde stravovat. Má zaměstnavatel právo nevydat zaměstnanci stravenku za takovýto přesčas?


Odpověď:

Na dotazy odpovídá
Mgr. Libor Štajer
advokátní kancelář KMVS

Domnívám se, že práce přesčas o víkendu, pokud nenavazuje na řádnou směnu, lze považovat za samostatnou směnu, a to i s ohledem na skutečnost, že práce přesčas v tomto případě trvá 7,5 hodiny. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání 30 minut, vztahuje se na zaměstnance v tomto případě i ustanovení kolektivní smlouvy o nároku na stravenku, neboť o víkendu zaměstnavatel nezajišťuje stravování.