Nařízená dovolená místo paragrafu

27/12/2010 14:24:21

Otázka:

Jsem fyzioterapeut a po změně vedení mi začaly problémy s nadřízenou. Moje dcera bývá velmi často nemocná a nemám hlídací babičky, tak mi nezbývá, než tento problém řešit paragrafem. Po poslední nemoci mi nadřízená v pátek zavolala že nemám chodit do práce a nařizuje mi týden dovolené. Od zaměstnavatele jsme měli nařízeno do června vybrat 8 dní, což jsem učinila a měla je již vybrané. Bohužel dcera dostala opět angínu nadřízená mi vynadala, že to dělám naschvál a ať počítám s tím, že mi opět dovolenou nařídí a nepočítám s prázdninami. Dcera chodí do školky a přes prázdniny je školka zavřená jsem samoživitelka můžu se nějak bránit? Moc vám děkuji za odpověď, začínám být zoufalá a hledám si i jiné místo, ale zatím bezvýsledně.


Odpověď:

Tzv. paragrafem, který v dotaze zmiňujete, máte nejspíše na mysli ustanovení současného § 191 odst. 1 zákoníku práce. Toto ustanovení kromě jiného ukládá zaměstnavateli, aby omluvil nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let a po dobu péče o dítě mladší než 10 let, a to v případech podle § 25 nebo § 39 zákona o nemocenském pojištění. Zaměstnanec přitom nemusí žádat o poskytnutí volna v souvislosti s touto překážkou v práci, postačí její prokázání. Překážka v práci z důvodu ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let je tak navázána na okruh případů, kdy zaměstnanci současně náleží tzv. „ošetřovné jiného člena domácnosti“ v režimu právní úpravy nemocenského pojištění. Úprava nemocenského pojištění navíc zpřesňuje okruh dosavadních důvodů podmiňujících péči o dítě mladší než 10 let tak, že jde nově pouze o případy, kdy dítě nemůže být z důležitých důvodů v péči školského zařízení, ústavu sociální péče nebo zvláštního dětského zdravotnického zařízení, popř. jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož péči jinak dítě je.

Je poněkud paradoxní, že zákoník práce nyní přímo v textu § 191 váže nárok zaměstnance na pracovní volno při ošetřování dítěte mladšího než 10 let na zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, jehož účinnost byla Parlamentem ČR o 1 rok posunuta, tedy až k datu 1. ledna 2008. Ovšem vzhledem k tomu, že zákoník práce přímo v textu § 191 výslovně počítá s existencí zmiňovaného zákona o nemocenském pojištění, nezbývá již nyní v roce 2007 než aplikovat pro případ čerpání volna při ošetřování dítěte mladšího než 10 let zákon, který ještě nenabyl účinnosti. Jinak by situace byla pro zaměstnance i zaměstnavatele neřešitelná.

Pokud tedy dcera stoná a jsou splněny podmínky § 191 odst. 1 zákoníku práce, tzn. bylo Vám z důvodu péče o dítě mladší 10 let přiznáno ošetřovné, pak je zaměstnavatel povinen pracovní volno zaměstnanci poskytnout a nelze tyto případy řešit účelovým nařizováním dovolené ze strany zaměstnavatele. Je třeba v této souvislosti zdůraznit základní pravidlo vyplývající z § 217 zákoníku práce, tj. že konečné slovo v určování dovolené m zaměstnavatel, neboť platí, že dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené s tím, že má povinnost při stanovení rozvrhu přihlížet k provozní důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Konkrétní dobu čerpání dovolené pak musí zaměstnavatel dle § 217 odst. 1 zákoníku práce zaměstnanci písemně oznámit alespoň 14 dnů předem, pokud se s ním nedohodne na kratší době.

Je nepochybné, že oprávněným zájmem zaměstnance je čerpání dovolené v době, kdy dovolenou může užívat spolu se svými nezletilými dětmi, tj. zejména v době letních prázdnin. Předpokladem samozřejmě je, že zaměstnanci alespoň část jeho nároku na dovolenou zůstala. S ohledem na dotaz doplňuji, že podle § 241 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. Nedůvodné nebo opakované odmítnutí žádosti zaměstnankyně pečující o dítě o přiznání alespoň části dovolené během prázdnin by v krajních případech mohlo pro zaměstnavatele představovat porušení zásady dobrých mravů v pracovněprávních vztazích. Tato zásada je vyjádřena v § 14 odst. 1 zákoníku práce.

JUDr. Dominik Brůha