Minimální mzda zdravotní sestry

26/12/2010 10:55:27

Otázka:

Dostala jsem pracovní smlouvu jako zdravotní sestra u odborného soukromého lékaře na 30 hodin týdně - plat 5500 základ měsíční. Jaká je minimální mzda na kterou mám nárok. Ve zdravotnictví má odpracováno více jak 10 let a jsem registrovaná zdravotní sestra. Děkuji


Odpověď:

Uváděná částka 5500 Kč měsíčně nedosahuje ani výše minimální mzdy, která by činila při stanovené pracovní době 40 hodin týdně 8000 Kč, tedy při uvedené sjednané kratší pracovní době (0,75 pracovního úvazku) 6000 Kč měsíčně. To by však platilo jen v případě, že výše mzdy byla sjednána v kolektivní smlouvě, což u soukromého lékaře není příliš pravděpodobné.

Pokud kolektivní smlouva uzavřena nebyla, případně pokud uzavřena byla ale nebyla v ní sjednána výše mzdy, má všeobecná sestra podle § 112 zákoníku práce a podle § 3 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, nárok nejméně na tzv. zaručenou mzdu, a to,

pokud vykonává činnosti všeobecné sestry pod odborným dohledem, ve výši odvozené od částky 10800 Kč, tedy při 0,75 pracovního úvazku ve výši 8100 Kč měsíčně, nebo
pokud vykonává činnosti všeobecné sestry bez odborného dohledu, ve výši odvozené od částky 12000 Kč, tedy při uvedeném úvazku ve výši 9000 Kč měsíčně.
Doba odborné praxe nemá na tento minimální nárok žádný vliv. Pro určení mzdy je rozhodující, jakou práci zaměstnavatel po zaměstnanci v souladu s jeho pracovní smlouvou požaduje. Pokud po něm (bez ohledu na zmíněnou registraci) požaduje výkon činností pod odborným dohledem, tedy při dosažitelnosti rady a pomoci odborně způsobilého zdravotnického pracovníka, má nárok na nižší z uvedených částek, tedy nejméně na 8100 Kč měsíčně.