Malujeme na oddělení - sestra nebo uklízečka ?

26/12/2010 10:08:41

Otázka:

Může zaměstnavatel nařídit zdravotním sestrám, aby zajistily úklid na pracovišti po malování? Na jedno lůžkové oddělení se šestnácti pokoji a ostaními přilehlými místnostmi byla vyčleněna pouze jedna uklízečka. Ostatní byly směnové sestry.


Odpověď:

Zaměstnavatel je povinen a oprávněn zaměstnanci přidělovat takovou práci, která je druhově sjednána v pracovní smlouvě. Nemůže se zaměstnancem bez jakéhokoliv omezení disponovat podle svých potřeb. A nic na tom nemění ani velmi častá věta v náplních práce: “Zaměstnanec vykonává další práce podle pokynu nadřízeného pracovníka“. Jiné práce, než ty, které lze zahrnout pod druh práce sjednaný v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen vykonávat pouze výjimečně, jen v případech a za podmínek stanovených zákoníkem práce pro převedení na jinou práci.

Jedním z případů, kdy zaměstnavatel může zaměstnance na jinou práci převést, je přechodná překážka v práci - nemůže-li zaměstnanec konat práci z provozních příčin, avšak v tomto případě je převedení podmíněno souhlasem zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen předem se zaměstnancem projednat důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat a práce, na kterou by měl být zaměstnanec převeden, musí samozřejmě odpovídat jeho zdravotnímu stavu a schopnostem. Nemohou-li tedy sestry kvůli malování oddělení dělat svoji práci, může je zaměstnavatel dočasně převést i na jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě pouze v případě, že s převedením budou souhlasit.

Mgr. Ivana Štepánková