Kdy zažádat o registraci

26/12/2010 09:51:33

Otázka:

Pracuji od srpna roku 2006 na dětském odd.a mám nasbíráno přes 20 kreditů. Kdy mám tedy zažádat o registraci?


Odpověď:

Podmínky pro získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu upravuje § 67 zákona č. 96/2004 Sb. Kromě odborné způsobilosti je nutné prokázat předepsaný výkon povolání a 40 kreditů z období posledních 6 let, nebo složit zkoušku, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu příslušného povolání bez odborného dohledu. Absolventi SZŠ musí prokázat min. 3 roky výkonu povolání po maturitě, které nelze zkouškou nahradit.
 


PhDr. Michaela Hofštetrová-Knotková