Dvě zaměstnání ...

28/12/2010 09:04:37

Otázka:

Mohl bych pracovat na svůj živnostenský list pro soukromé zdravotnické nemocniční zařízení tak, že bych jim vystavoval fakturu za 4x do měsíce pohotovostní službu na telefonu doma + 2x do měsíce vizita cirka 2-3 hodiny - trvající. T.j celkem cirka 12-13 tis /měsíčně. Pracuji na 1/2 úvazku u jiné soukromé zahraniční firmy.


Odpověď:

Byť se jedná o dotaz zaměřený spíše na pracovní právo, pokusím se ho zodpovědět. Co se týče zdanění takové činnosti, záleží vždy na tom, zda činnost vykazuje znaky samostatné výdělečné činnosti nebo činnosti závislé. Pokud by mělo jít o samostatnou výdělečnou činnost, byla by vykonávána Vámi nebo osobou s Vámi spolupracující či Vaším zaměstnancem.

V rámci činnosti by jste se nemusel řídit příkazy plátce, tj. činnost by jste vykonával v dohodnutém rozsahu (možno i v dohodnutých termínech) ale dle svého uvážení s ohledem na dosažení sjednaných výsledků činnosti (v tom vidím dost problém). Pro činnost by jste využíval vlastní prostředky (telefon, auto, nástroje, literaturu …).

Naopak u závislé činnosti pracujete v době vymezené plátcem a řídíte se jeho příkazy, tj. například organizačními řády a vnitropodnikovými předpisy. Při práci spotřebováváte jeho materiál, používáte jeho pomůcky a přístroje.

Hranice mezi podnikáním a pracovně právním či obdobným vztahem není zvláště u činností charakteru služeb bez dodání materiálu jasně vymezena. Záleží též na vůli smluvních stran, jaký vztah vzájemně uzavřou. Z hlediska opatrnosti je pro odběratele jistější vztah pracovně právní , neboť jiné vztahy s sebou přinášejí riziko napadnutelnosti za strany Úřadů práce a Finančních úřadů.

Pokud se ve vašem případě bude jednat o zdravotnickou činnost kterou budete poskytovat zdravotnickému zařízení, pak se obávám, že to má ve svých povinnostech jasně definováno že svoji hlavní činnost - tj. poskytování zdravotní péče má zajišťovat prostřednictvím zaměstnanců.

Teprve u jiných činností (například vedení účetnictví, opravy a údržba …) je možné svobodněji volit mezi využitím pracovně právního nebo obchodního vztahu a to při zachování výše uvedených principů. Ve Vašem případě bych spíše volil vhodnou formu pracovně právního vztahu (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce …).

 

 

Na Vaši otázku odpovídá DATES s.r.o.